Dotace

EU dotační tituly

VAV PLÁŠŤOVÉHO PANELU PRO STAVEBNICTVÍ A HROMADNOU DOPRAVNÍ TECHNIKU je spolufinancován Evropskou unií.

Zařízení zakoupená za podpory EU a připravena k užití široké klientele za tržní ceny.

Dodaná zařízení ke kupní smlouvě

č. 032020 203 001

Pro zakázku s názvem Technologie pro SPT
Zadávané v rámci spolufinancovaného dotačního projektu č.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015998

  • Část A: Zařízení pro úpravu povrchu atmosférickou plasmou
  • Část B: Směšovací stroj pro aplikaci litého PUR těsnění
  • Část C: Zařízení pro aplikaci PUR lepidla s urychlovačem
  • Část D: Testovací klimakomora
  • Část E: Průmyslový robot

Projekt

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY VAV CENTRA SPOLEČNOSTI SOURCING POINT TECHNOLOGY
byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšířit stávající VaV centrum o nové technologie a zařízení, což povede ke změně v oblasti zaměření VaV úloh, a to na vlastní
produkci nových technologií, které vzniknou na základě vlastního výzkumu a vývoje ve VaV centru.

Projekt

ZAMĚSTNANOST SPT
byl spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás pro bližší informace. Ozveme se zpět v co nejkratším čase.

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás pro bližší informace. Ozveme se zpět v co nejkratším čase.